Week 28
2020
Flycatcher :o)
Mucholapka :o)
Week 27
2020
Looking back at the deer rut 2019...
Malé ohlédnutí za jelení říjí 2019...
Week 26
2020
A few photos from the most beautiful meeting in this year...
Pár fotek ze zatím nejkrásnějšího setkání v letošním roce...
Week 25
2020
I am still not sure if I can add something new every week, but I will do my best ;o) I already know, that next time we will return to red deer ;-)
Stále si nejsem jistý, zda budu schopen každý týden přidat něco nového, ale udělám pro to maximum ;o) Už teď vím, že příště se vrátíme k jelenům!
Week 24
2020
Better one than nothing and better later than never. Here is one fresh photo of the week 24. It is realy not easy to take photos of roe deer with 300mm lens, when they are not rutting...
Lépe jedna než žádná a lépe později než nikdy. Tady je jedna čerstvá fotka z 24. týdne. Opravdu není jednoduché fotit srnce 300mm objektivem mimo říji...
Week 23
2020
My first experience with green woodpecker. I have never met such a careful animal. Young birds have already left the nest, so I will have to wait for the better pictures till the next year...
Moje první zkušenosti se žlunou. Opatrnější zvíře jsem zatím nepotkal. Mláďata už vyletěly a tak si butu muset počkat na lepší snímky do příštího roku...
Week 22
2020
At the end of the rut there is a turn for younger deer too... (rutting season 2019)
Ke konci říje se na řadu dostanou také mladší jeleni... (říje 2019)
Week 21
2020
When no deer cooperates, the pheasant will please :-)
Když žádná vysoká nespolupracuje, i bažant potěší :o)
Week 20
2020
I am not so productive in wildlife as I would like to be. But I try to enjoy the little things. Here are some roe deer photos from this spring...
Nejsem ve focení tak produktivní, jak bych si přál být. Ale snažím se radovat i z těch malých úspěchů. Tady je pár fotek srnčí zvěře z tohoto jara...
Week 19
2020
For this week I have prepared a few unpublished photos from the last red deer rut...
Pro tento týden jsem připravil pár nezveřejněných fotografií z poslední jelení říje...
Week 18
2020
Memories of 1st April 2020, the last snow and a shaggy doe...
Vzpomínky na 1. dubna 2020, poslední sníh a střapatou srnku...
Back to Top